Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Ji Hotel Suzhou Guanqian Street (Former: Suzhou Garden View Hotel)

Adresse: 66 xiatang, luoguaqiao, Linton Road, near Guanqian Street
Téléphone: +86-512-67778888  FAX: +86-512-67779999
click and print it with you